Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Chỉ thị 11"

10 tháng trước

Từ 00 giờ 00 ngày 16/9, TP.HCM tiếp tục giãn cách đến 30/9, một số loại hình kinh doanh được hoạt động lại

Từ 16/9, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội và các biện pháp phòng chống dịch trên toàn địa bàn Thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg.