Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân"

3 năm trước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 9, Quốc hội khoá XIV bàn về công tác nhân sự, sáng ngày 11/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

3 năm trước

Hà Nội: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, cần tận dụng tốt những cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù trong Nghị quyết 115 của Quốc hội để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn vào kết quả chung của đất nước.