Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang gửi thư cho công dân"

3 năm trước

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang gửi thư cho công dân đang sinh sống, làm việc và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước

Ngày 26/7, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn đã có thư gửi công dân Tuyên Quang đang sinh sống, làm việc, công tác và học tập tại các tỉnh, thành phố trong cả nước.