Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "chủ trương đầu tư"

khoảng 1 năm trước

Xóa sổ phương thức đầu tư đổi đất lấy hạ tầng

Các quy định chuyển tiếp tại Điều 101 yêu cầu phải dừng thực hiện hợp đồng BT ngay kể từ ngày 15/8 thay vì 1/1/2021 như Luật Đầu tư quy định trước đó.

khoảng 1 năm trước

Chồng chéo pháp luật về đầu tư xây dưng, đô thị: Bộ Xây dựng nói gì?

Bộ Xây dựng cho rằng không có sự chồng lấn về thủ tục quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư với thủ tục phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

khoảng 1 năm trước

Chồng chéo pháp luật về đầu tư xây dưng, đô thị: Bộ Xây dựng nói gì?

Bộ Xây dựng cho rằng không có sự chồng lấn về thủ tục quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư với thủ tục phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

9 tháng trước

Thái Nguyên: Phê duyệt đầu tư dự án khu đô thị hơn 2.200 tỷ

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND TP Sông Công căn cứ các quy định pháp luật triển khai thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư.