Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "cổ phiếu DGW"

khoảng 1 năm trước

BVSC: Khuyến nghị tích cực dành cho DGW

Công ty Cổ phần Thế giới số (DGW) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) Quý III/2020 vượt trội nhờ các mảng CNTT-TT tăng trưởng mạnh mẽ.

khoảng 1 năm trước

Cập nhật cổ phiếu DGW: Tăng trưởng mạnh mẽ vượt dự báo trong Quý IV/2020

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (DGW) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) Quý 4/2020 tăng trưởng mạnh nhờ các mảng ICT tăng trưởng mạnh mẽ.

2 năm trước

BVSC: Khuyến nghị NEUTRAL với cổ phiếu DGW

Tại Đại hội cổ đông thường diễn ra vào cuối tháng 6/2020, Digiworld trình cổ đông kế hoạch doanh thu 10.200 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 202 tỷ đồng, tăng 24% so với kết quả năm 2019.