Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "cổ phiếu DNW"

11 tháng trước

MBS: Khuyến nghị đối với cổ phiếu DNW

MBS cho biết, DNW là doanh nghiệp hàng đầu sản xuất và cung cấp nước sạch cho các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với hệ thống cấp nước và nhà máy nước có tổng công suất ~480.000 m3/ngày đêm. Dịch vụ cung cấp nước sạch chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu với >95%.