Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Cổng dịch vụ công trực tuyến"

4 tháng trước

Nhiều chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực kể từ tháng 2/2023

Bắt đầu từ tháng 2/2023, quy định về Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; một số chính sách mới, trong đó có các chính sách về việc làm, tài chính có hiệu lực.