Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "Công nghệ cao Trung An"

khoảng 1 năm trước

TAR lên phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán dự kiến là 450 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để trả nợ vay ngân hàng trong quý IV/2021 - quý I/2022. Thời gian dự kiến trong quý IV/2021, sau khi được UBCK chấp thuận.

khoảng 1 năm trước

TAR lên phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán dự kiến là 450 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để trả nợ vay ngân hàng trong quý IV/2021 - quý I/2022. Thời gian dự kiến trong quý IV/2021, sau khi được UBCK chấp thuận.

khoảng 1 năm trước

Phó Chủ tịch TAR tiếp tục đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 7/2 đến 24/2/2022, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

khoảng 1 năm trước

Phó Chủ tịch TAR tiếp tục đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 7/2 đến 24/2/2022, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.