Sự kiện hot
2 năm trước

TAR lên phương án phát hành 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán dự kiến là 450 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để trả nợ vay ngân hàng trong quý IV/2021 - quý I/2022. Thời gian dự kiến trong quý IV/2021, sau khi được UBCK chấp thuận.

CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã chứng khoán TAR - sàn HNX)  vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Theo đó, TAR dự kiến sẽ chào bán 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ  cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Giá chào bán 18.000đồng/cổ phiếu.

Tổng số tiền huy động từ đợt chào bán dự kiến là 450 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để trả nợ vay ngân hàng trong quý IV/2021 - quý I/2022. Thời gian dự kiến trong quý IV/2021, sau khi được UBCK chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2/2021, TAR ghi nhận doanh thu thuần giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 792 tỷ đồng. Song giá vốn giảm mạnh hơn doanh thu nên lợi nhuận gộp của Công ty tăng 7%, lên hơn 68 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 7.1% lên 8.6%.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính của Công ty tăng lỗ từ 16 tỷ đồng lên gần 19 tỷ đồng do doanh thu không đáng kể nhưng chi phí lãi vay tăng 18%, lên gần 20 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chi phí bán hàng gấp 3.1 lần cùng kỳ, lên gần 30 tỷ đồng chủ yếu do chi phí dịch vụ thuê ngoài gấp 2.4 lần, lên gần 31 tỷ đồng.

Như vậy với doanh thu giảm cộng thêm gánh nặng từ chi phí lãi vay và bán hàng khiến lợi nhuận ròng của TAR giảm 46% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 16 tỷ đồng.

Sau 6 tháng đầu năm, TAR ghi nhận hơn 1,229 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 21% so với cùng kỳ năm trước dẫn đến lợi nhuận ròng giảm 67%, còn gần 20 tỷ đồng.

Năm 2021, TAR đặt mục tiêu doanh thu đạt 3,500 tỷ đồng và 105 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 29% và 26% so với thực hiện năm 2020.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: