Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "công nghiệp chế biến chế tạo"

5 tháng trước

Năm 2022 tổng số vốn đầu tư FDI vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỷ USD

Tính đến hết ngày 20/12/2022, ước tính tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỷ USD, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2021.