Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Năm 2022 tổng số vốn đầu tư FDI vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỷ USD

Tính đến hết ngày 20/12/2022, ước tính tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần vào Việt Nam đạt gần 27,72 tỷ USD, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2021.

Nước nào đang nhận vốn đầu tư lớn nhất từ Việt Nam đầu năm 2022?

Theo đó, có 2.036 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 17,1% so với cùng kỳ; Có 1.107 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 12,4% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt gần 10,12 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ.

Ngoài ra, đã có 3.566 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 6,1% so với cùng kỳ; tổng giá trị vốn góp đạt hơn 5,15 tỷ USD, giảm 25,2% so với cùng kỳ.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn FDI đạt hơn 16,8 tỷ USD, chiếm 60,6% tổng vốn đầu tư đăng ký; Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn FDI hơn 4,45 tỷ USD, chiếm 16,1% tổng vốn FDI đăng ký; Tiếp theo lần lượt là các ngành sản xuất, phân phối điện; hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 2,26 tỷ USD và gần 1,29 tỷ USD...

Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án FDI nhất, chiếm lần lượt 30%, 25,1% và 16,3% tổng số dự án.

Đã có 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam trong năm 2022. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 6,46 tỷ USD, chiếm 23,3% tổng vốn FDI vào Việt Nam, giảm 39,7% so với cùng kỳ 2021; Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 4,88 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ; Nhật Bản đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,78 tỷ USD, chiếm gần 17,3% tổng vốn đầu tư, tăng 22,7% so với cùng kỳ...

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh, thành phố trên cả nước trong năm 2022. TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,94 tỷ USD, chiếm 14,2% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tỉnh Bình Dương đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 3,14 tỷ USD, chiếm 11,3% tổng vốn, tăng 47,3% so với cùng kỳ. Tỉnh Quảng Ninh xếp thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,37 tỷ USD, chiếm 8,5% tổng vốn và tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Xét về số lượng dự án mới, các ngành bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến chế tạo và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ thu hút được nhiều dự án nhất, chiếm lần lượt 30%, 25,1% và 16,3% tổng số dự án, các nhà đầu tư nước ngoài tập trung đầu tư nhiều tại các thành phố lớn, có cơ sở hạ tầng thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, TP. Hà Nội. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh dẫn đầu về số dự án mới (43,9%), số lượt góp vốn, mua cổ phần (67,6%) và đứng thứ hai về số lượt dự án điều chỉnh vốn (17,3% sau TP. Hà Nội là 18,6%).

Tính lũy kế đến ngày 20/12/2022, cả nước có 36.278 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên gần 438,7 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 274 tỷ USD, bằng 62,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Tính đến 20/12, các dự án FDI đã giải ngân được khoảng gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2021. Theo ông Rob Gordon - Giám đốc điều hành Tập đoàn SunRice (Australia), một trong những lý do khiến các nhà đầu tư gia tăng giải ngân vốn FDI thời gian qua là nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam an toàn và ổn định trong biến động chung của toàn cầu.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: