Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh"

khoảng 1 năm trước

Cập nhật CII: Các dự án BOT lớn bắt đầu thu phí trong năm 2021

Theo VCSC, các dự án BOT của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII) đã có những tiến triển tích cực mới.