Sự kiện hot
Tag
8 kết quả

Tin tức về "Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco"

3 năm trước

Cổ phiếu AST: Triển vọng tiêu cực khi hành khách quốc tế chưa trở lại

Kết quả kinh doanh (KQKD) 6 tháng năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (Mã chứng khoán – HOSE: AST) bị ảnh hưởng nặng nề bởi đợt bùng phát đầu tiên của dịch Covid-19 tại Việt Nam.

3 năm trước

Dịch vụ Hàng không Taseco (AST): Lợi nhuận không đạt kỳ vọng khi các chuyến bay quốc tế phục hồi chậm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý III/2020 với doanh thu đạt 55 tỷ đồng (-82%) và khoản lỗ ròng trị giá 28 tỷ đồng so với lợi nhuận ròng đạt 51 tỷ đồng trong quý III/2019.

3 năm trước

Dịch vụ Hàng không Taseco (AST): Lợi nhuận không đạt kỳ vọng khi các chuyến bay quốc tế phục hồi chậm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý III/2020 với doanh thu đạt 55 tỷ đồng (-82%) và khoản lỗ ròng trị giá 28 tỷ đồng so với lợi nhuận ròng đạt 51 tỷ đồng trong quý III/2019.

2 năm trước

Taseco (AST): Ghi nhận lỗ trong quý I do vắng bóng khách quốc tế

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) đã công bố KQKD quý I/2021 với doanh thu giảm 70% so với cùng kỳ, đạt 58 tỷ đồng. Công ty đã ghi nhận lỗ 30 tỷ đồng so với mức lợi nhuận ròng 14 tỷ đồng trong quý I/2020.

2 năm trước

Taseco (AST): Ghi nhận lỗ trong quý I do vắng bóng khách quốc tế

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) đã công bố KQKD quý I/2021 với doanh thu giảm 70% so với cùng kỳ, đạt 58 tỷ đồng. Công ty đã ghi nhận lỗ 30 tỷ đồng so với mức lợi nhuận ròng 14 tỷ đồng trong quý I/2020.

2 năm trước

Dịch vụ Hàng không Taseco (AST): Tất cả các mảng kinh doanh đều bị ảnh hưởng nặng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) đã công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý 4/2020 với doanh thu đạt 63 tỷ đồng (giảm 79% so với cùng kỳ) và lỗ 21 tỷ đồng so với lợi nhuận ròng 36 tỷ đồng trong quý 4/2019.

10 tháng trước

AST ghi nhận lợi nhuận dương trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Theo KBSV, CTCP DV Hàng không Taseco (AST) công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với lợi nhuận đạt 13,7 tỷ đồng (tăng so với mức âm 32,3 tỷ đồng cùng kỳ), doanh thu đạt 134,6 tỷ đồng, gấp 2,67 lần so với quý II/2021 và biên lợi nhuận đạt 53,4% tương ứng với mức trước dịch. Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp đã bù đắp được khoản lỗ lũy kế từ đầu năm.

10 tháng trước

AST ghi nhận lợi nhuận dương trở lại sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Theo KBSV, CTCP DV Hàng không Taseco (AST) công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với lợi nhuận đạt 13,7 tỷ đồng (tăng so với mức âm 32,3 tỷ đồng cùng kỳ), doanh thu đạt 134,6 tỷ đồng, gấp 2,67 lần so với quý II/2021 và biên lợi nhuận đạt 53,4% tương ứng với mức trước dịch. Tính đến hết 7 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp đã bù đắp được khoản lỗ lũy kế từ đầu năm.