Sự kiện hot
3 năm trước

Dịch vụ Hàng không Taseco (AST): Tất cả các mảng kinh doanh đều bị ảnh hưởng nặng

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST) đã công bố kết quả kinh doanh (KQKD) quý 4/2020 với doanh thu đạt 63 tỷ đồng (giảm 79% so với cùng kỳ) và lỗ 21 tỷ đồng so với lợi nhuận ròng 36 tỷ đồng trong quý 4/2019.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo VCSC, doanh thu năm 2020 của AST đạt 359 tỷ đồng (-68,5% YoY), hoàn thành 86% dự báo năm 2020 của VCSC. Trong khi đó, AST ghi nhận khoản lỗ 48 tỷ đồng so với lợi nhuận ròng 185 tỷ đồng (-126% YoY) trong năm 2020, cao hơn 43% so với mức lỗ dự báo của VCSC.

Nguồn: VCSC

Nguồn: VCSC

Bộ phận phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) mới đây đã có báo cáo cập nhật đối với Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco (AST).

Trong cả năm 2020, lợi nhuận giảm 126% trong khi doanh thu giảm 69%. VCSC cho rằng LNST sau lợi ích CĐTS giảm mạnh đến từ biên lợi nhuận giảm, chủ yếu do (1) chi phí để mở lại các cửa hàng của AST sau cả hai đợt dịch COVID-19 tại Việt Nam và (2) lợi nhuận thấp hơn của mảng khách sạn và mảng bán lẻ tại sân bay.

VCSC cho rằng kết quả kém tích cực năm 2020 của AST đến từ mức giảm trong tất cả các mảng kinh doanh chính trong cả năm, bao gồm bán lẻ tại sân bay, khách sạn và quảng cáo tại sân bay của công ty, do tác động mạnh của dịch COVID-19 đến du lịch nước ngoài.

Sau những hạn chế đối với cả các chuyến bay trong nước và quốc tế từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 5/2020, AST đã đóng cửa tất cả các cửa hàng bán lẻ của mình tại 7 sân bay ở Việt Nam. Từ giữa tháng 5 đến tháng 6, AST dần mở lại các cửa hàng tại các nhà ga trong nước. Vào cuối tháng 6, 85% cửa hàng trong nước (37 cửa hàng) đã được mở cửa trở lại, nhưng tất cả các cửa hàng ở các nhà ga quốc tế vẫn đóng cửa. Tuy nhiên, sự xuất hiện của làn sóng dịch COVID-19 thứ hai dẫn đến việc các cửa hàng của AST phải đóng cửa trở lại vào cuối tháng 7. Vào cuối tháng 11, AST đã mở lại 38/47 cửa hàng bán lẻ trong nước, nhưng 49/52 cửa hàng của AST tại các nhà ga quốc tế vẫn đóng cửa do các chuyến bay quốc tế vẫn bị hạn chế.

Về mảng khách sạn, khách sạn của AST đã đóng cửa vào cuối quý 1/2020 và chỉ hoạt động trở lại vào đầu tháng 7; tuy nhiên, khách sạn tiếp tục đóng cửa một lần nữa vào cuối tháng 7 khi làn sóng dịch COVID-19 thứ hai bùng phát tại Đà Nẵng.

Khoản lỗ được chia từ công ty liên kết trong mảng cung cấp suất ăn hàng không của AST là 12 tỷ đồng trong năm 2020 so với mức lãi 13 tỷ đồng trong năm 2019, đây là một yếu tố khác ảnh hưởng lợi nhuận của công ty trong năm 2020.

Nhà đầu tư chỉ nên xem những phân tích của các công ty chứng khoán là nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán đều có khuyến cáo miễn trách nhiệm đối với những nhận định trên. KTDU và tác giả không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh (nếu có) liên quan đến nội dung được đăng tải. 

Tạ Thành

Theo KTDU

Từ khóa: