Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Công ty Cổ phần Hòa Thanh"

khoảng 1 năm trước

Hơn 15 năm kiện cáo và hàng loạt sai phạm có dấu hiệu bị bỏ lọt

Từ diện tích của Công ty Cổ phần Hòa Thanh biến thành dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ có nhiều vấn đề cần phải được làm rõ.