Sự kiện hot
Tag
5 kết quả

Tin tức về "CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang"

4 năm trước

THG: Chia cổ tức đợt 2/2020 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt

Với hơn 14,5 triệu cổ phiếu THG đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chi gần 22 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Ngày 31/12 là ngày đăng ký cuối cùng, dự kiến công ty sẽ thanh toán cổ tức vào 13/1/2021.

4 năm trước

THG: Chia cổ tức đợt 2/2020 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt

Với hơn 14,5 triệu cổ phiếu THG đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chi gần 22 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Ngày 31/12 là ngày đăng ký cuối cùng, dự kiến công ty sẽ thanh toán cổ tức vào 13/1/2021.

3 năm trước

Xây dựng Tiền Giang tạm ứng cổ tức đợt 3/2020

Với hơn 14,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Xây dựng Tiền Giang sẽ chi khoảng 22 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào 7/4/2021.

3 năm trước

Xây dựng Tiền Giang trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu

Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 với 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu. Sau phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 145 tỷ đồng lên gần 160 tỷ đồng.

3 năm trước

Xây dựng Tiền Giang trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu

Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 với 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu. Sau phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 145 tỷ đồng lên gần 160 tỷ đồng.