Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Xây dựng Tiền Giang trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu

Doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 với 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu. Sau phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 145 tỷ đồng lên gần 160 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (HoSE:THG) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 với 10% bằng tiền mặt, 10% bằng cổ phiếu. Sau phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 145 tỷ đồng lên gần 160 tỷ đồng.

Với hơn 14,5 triệu cổ phiếu THG đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến trả khoảng 14,5 tỷ đồng và phát hành thêm gần 1,5 triệu cổ phiếu mới để hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán cổ tức tiền mặt là 4/8.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận ở mức kỷ lục, lần lượt đạt mức 1.782 tỷ đồng và 167,5 tỷ đồng. Với kết quả này, cổ đông thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 60% tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, cao hơn tỷ lệ được HĐQT trình trước đó là 50%. Công ty đã tạm ứng xong 40% cổ tức bằng tiền mặt và sẽ hoàn thành nghĩa vụ trả cổ tức sau đợt thanh toán này.

Quý I, lợi nhuận sau thuế tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 35,7 tỷ đồng. Qua đó, công ty hoàn thành 21% kế hoạch lãi cả năm nhờ doanh thu tăng 8% lên 369 tỷ đồng, trong khi chi phí giảm.

Doanh nghiệp đưa ra kế hoạch trong năm 2021, doanh nghiệp chuyên về bán bê tông và thi công bất động đặt chỉ tiêu doanh thu giảm về 1.700 tỷ đồng và lợi nhuận tăng nhẹ lên 170 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 50%. Trong năm nay, THG lên kế hoạch đầu tư khoảng 632 tỷ đồng vào 3 lĩnh vực trọng điểm là bất động sản, bê tông và xây dựng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: