Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "CTCP Xây dựng SCG"

2 tháng trước

Xây dựng SCG báo lãi quý 2 gấp 3 lần, các khoản phải thu tăng mạnh, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tăng trưởng 194% và gấp 3,2 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, ở cơ cấu tài sản các khoản mục phải thu tăng mạnh khiến cho doanh tiền kinh doanh trong kỳ âm 1.649 tỷ đồng.

5 tháng trước

SCG báo lãi quí 1/2021 gấp 4,6 lần cùng kỳ

Sau khi trừ đi các chi phí và thuế, SCG báo lãi sau thuế trong quý đến 14 tỷ đồng, gấp 4,6 lần so với cùng kỳ.