Sự kiện hot
3 tháng trước

Xây dựng SCG báo lãi quý 2 gấp 3 lần, các khoản phải thu tăng mạnh, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tăng trưởng 194% và gấp 3,2 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, ở cơ cấu tài sản các khoản mục phải thu tăng mạnh khiến cho doanh tiền kinh doanh trong kỳ âm 1.649 tỷ đồng.

CTCP Xây dựng SCG (Mã: SCG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần tăng 176% so với cùng kỳ lên 1.183 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cũng tăng trưởng mạnh khiến cho biên lãi gộp của SCG giảm từ 10% xuống còn 8%.

SCG còn ghi nhận khoản doanh thu 75 tỷ đồng từ hoạt động tài chính, trong khi cùng kỳ chưa tới trăm triệu đồng nhưng không được thuyết minh chi tiết. Ngoài ra, SCG còn phát sinh chi phí tài chính 49 tỷ đồng, toàn bộ là chi phí lãi vay. Trừ đi các chi phí liên quan, SCG báo lãi sau thuế 89 tỷ đồng, tăng gấp ba lần cùng kỳ. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của SCG lần lượt đạt 1.533 tỷ đồng và 103 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 194% và gấp 3,2 lần cùng kỳ. Doanh nghiệp đã thực hiện được 30% kế hoạch doanh thu năm và 41% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm.

Doanh nghiệp cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công ty đã triển khai thi công nhiều dự án hơn so với năm trước, sản lượng ở các dự án đều tăng mạnh.

Tính đến thời điểm ngày 30/6, tổng tài sản của SCG ghi nhân 3.950 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.540 tỷ đồng chiếm 90% tổng tài sản, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng là CTCP Xây dựng V-Pro và các bên liên quan là 1.656 tỷ đồng. Trả cho người bán ngắn hạn gồm CTCP Xây dựng V- Pro, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng hạ tầng Miền Bắc và các bên liên quan là 1.859 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục âm 1.649 tỷ đồng, đầu năm âm 404 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả trong kỳ đã gấp 4,3 lần so với đầu năm và chiếm 82% tổng nguồn vốn. 

Trước đó, vào hồi thàng 4/2021, SCG đã huy động thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn ba năm.

Số trái phiếu này là kế hoạch mà Xây dựng SCG dự kiến huy động trong năm 2020, song năm ngoái mới phát hành thành công 1 tỷ đồng trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng 300 triệu cổ phần của CTCP Sunshine Homes. Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm, các kỳ tiếp theo được tính bằng tổng của lãi suất tham chiếu 4%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó. Bên đứng ra thu xếp cho thương vụ là CTCP Chứng khoán VPS.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: