Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "đại hội cổ đông thường niên 2021"

3 năm trước

VietinBank tổ chức họp đại hội cổ đông vào 16/4

VietinBank đã chốt tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 vào ngày 16/4, tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng.

3 năm trước

Mưa cổ tức tiền mặt từ hàng chục doanh nghiệp, cao nhất 3.000 đồng/cp

Trong tuần từ 11/5 đến 17/5 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 39 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức, tất cả đều bằng tiền mặt. Tỷ lệ cao nhất là 30% mệnh giá, tương đương 3.000 đồng/cp.

3 năm trước

Ngân hàng đầu tiên triệu tập họp đại hội cổ đông thường niên 2021

PG Bank dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 9/3/2021. Đây là ngân hàng đầu tiên thông báo kế hoạch đại hội cổ đông thường niên năm tới.