Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Đẩy mạnh chiến lược thị trường sản phẩm"

khoảng 1 năm trước

Đẩy mạnh chiến lược thị trường sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ 2020-2030

Vừa qua tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh trạnh phối hợp cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Diễn đàn "Đẩy mạnh chiến lược thị trường sản phẩm cho các doanh nghiệp Việt Nam thập kỷ 2020 - 2030".