Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "dòng tiền kinh doanh âm"

2 tháng trước

Xây dựng SCG báo lãi quý 2 gấp 3 lần, các khoản phải thu tăng mạnh, dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm

Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm tăng trưởng 194% và gấp 3,2 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, ở cơ cấu tài sản các khoản mục phải thu tăng mạnh khiến cho doanh tiền kinh doanh trong kỳ âm 1.649 tỷ đồng.