Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Dự án Cộng đồng Sáng kiến Doanh nghiệp"

khoảng 1 năm trước

Công bố Lễ vinh danh cộng đồng sáng kiến doanh nghiệp

Vừa qua tại Hà Nội, RX Tradex – nhà tổ chức Triển lãm Công nghiệp quốc tế VME (Vietnam Manufacturing Expo, 10-12/08/2022) và Triển lãm điện tử quốc tế NEPCON Việt Nam (14-16/09/2022) đã lần đầu tiên Công bố chương trình Lễ Vinh danh Dự án Cộng đồng Sáng kiến doanh nghiệp (Business Innovation Zone Honoring Ceremony).