Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "dự án phát triển nhà ở"

3 tháng trước

Hà Nội: Dành 437.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 với tổng vốn khoảng 437.000 tỷ đồng.