Sự kiện hot
Tag
9 kết quả

Tin tức về "GMD"

6 tháng trước

GMD: Mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2022 sẽ không duy trì trong năm 2023

Theo BSC, trong năm 2022, BSC dự báo CTCP Gemadept (GMD - sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần 3.667 tỷ đồng (tăng 14% so với năm ngoái), lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 953 tỷ đồng (tăng 56% so với cùng kỳ năm trước), tương đương EPS FWD là 3.161 đồng/CP, P/E FWD = 15.4x.

6 tháng trước

GMD: Mức tăng trưởng lợi nhuận cao trong năm 2022 sẽ không duy trì trong năm 2023

Theo BSC, trong năm 2022, BSC dự báo CTCP Gemadept (GMD - sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần 3.667 tỷ đồng (tăng 14% so với năm ngoái), lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 953 tỷ đồng (tăng 56% so với cùng kỳ năm trước), tương đương EPS FWD là 3.161 đồng/CP, P/E FWD = 15.4x.

3 tháng trước

Gemadept (GMD): Kỳ vọng lợi nhuận đột biến từ thoái vốn cảng Nam Hải Đình Vũ

Theo AGR, CTCP Gemadept (HOSE: GMD) mới đây đã thông qua kế hoạch thoái vốn 85% cổ phần tại cảng Nam Hải Đình Vũ.

3 tháng trước

Gemadept (GMD): Kỳ vọng lợi nhuận đột biến từ thoái vốn cảng Nam Hải Đình Vũ

Theo AGR, CTCP Gemadept (HOSE: GMD) mới đây đã thông qua kế hoạch thoái vốn 85% cổ phần tại cảng Nam Hải Đình Vũ.

8 tháng trước

Nhiều doanh nghiệp sắp trả cổ tức tiền mặt và chốt quyền mua cổ phiếu, tỷ lệ cao nhất 100%

Trong tuần từ 2/8 đến 8/8, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 21 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền để trả cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu, hoặc quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

khoảng 1 tháng trước

Gemadept (GMD): Kỳ vọng lợi nhuận đột biến từ thoái vốn cảng Nam Hải Đình Vũ

Theo AGR, vào ngày 30/12/2022, CTCP Gemadept (GMD - sàn HOSE) đã thông qua kế hoạch thoái vốn 85% cổ phần tại cảng Nam Hải Đình Vũ, đây là một trong những cảng chính của GMD ở khu vực phía Bắc với sản lượng gần 600.000 TEUs/năm. Khi thoái vốn tại cảng Nam Hải Đình Vũ, GMD có thể ghi nhận lợi nhuận đột biến từ bán tài sản.

khoảng 1 tháng trước

Gemadept (GMD): Kỳ vọng lợi nhuận đột biến từ thoái vốn cảng Nam Hải Đình Vũ

Theo AGR, vào ngày 30/12/2022, CTCP Gemadept (GMD - sàn HOSE) đã thông qua kế hoạch thoái vốn 85% cổ phần tại cảng Nam Hải Đình Vũ, đây là một trong những cảng chính của GMD ở khu vực phía Bắc với sản lượng gần 600.000 TEUs/năm. Khi thoái vốn tại cảng Nam Hải Đình Vũ, GMD có thể ghi nhận lợi nhuận đột biến từ bán tài sản.

8 tháng trước

Gemadept (GMD): Duy trì tăng trưởng ổn định

Theo KBSV, quý II/2022, CTCP Gemadept (GMD) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 978 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái) và 334 tỷ đồng (tăng 87%). Trong đó, doanh thu cảng đạt gần 800 tỷ đồng (tăng 22%) và doanh thu logistics đạt 178 tỷ đồng (tăng 87%).

8 tháng trước

Gemadept (GMD): Duy trì tăng trưởng ổn định

Theo KBSV, quý II/2022, CTCP Gemadept (GMD) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt ở mức 978 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái) và 334 tỷ đồng (tăng 87%). Trong đó, doanh thu cảng đạt gần 800 tỷ đồng (tăng 22%) và doanh thu logistics đạt 178 tỷ đồng (tăng 87%).