Sự kiện hot
Tag
12 kết quả

Tin tức về "Gỗ Trường Thành"

2 năm trước

Gỗ Trường Thành (TTF) bị nhắc nhở trong việc “bán chui” 12,6 triệu cổ phiếu quỹ

Căn cứ quy định tại Điều 44 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015; khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; điểm 1 khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015; và điểm k khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Gỗ Trường Thành đã không công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ, thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết có liên quan theo quy định.

2 năm trước

Gỗ Trường Thành (TTF) bị nhắc nhở trong việc “bán chui” 12,6 triệu cổ phiếu quỹ

Căn cứ quy định tại Điều 44 Thông tư 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015; khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; điểm 1 khoản 1 Điều 9 Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015; và điểm k khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020, Gỗ Trường Thành đã không công bố thông tin bán cổ phiếu quỹ, thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết có liên quan theo quy định.

khoảng 1 năm trước

Gỗ Trường Thành (TTF) giải trình lợi nhuận sụt giảm 89%

Doanh nghiệp cho biết, sở dĩ lợi nhuận 6 tháng sau soát xét giảm 12 tỷ đồng do công ty ghi nhận bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi do đánh giá khả năng thu hồi đối với các khoản nợ phải thu từ các công ty con.

khoảng 1 năm trước

Gỗ Trường Thành (TTF) giải trình lợi nhuận sụt giảm 89%

Doanh nghiệp cho biết, sở dĩ lợi nhuận 6 tháng sau soát xét giảm 12 tỷ đồng do công ty ghi nhận bổ sung dự phòng nợ phải thu khó đòi do đánh giá khả năng thu hồi đối với các khoản nợ phải thu từ các công ty con.

khoảng 1 năm trước

Gỗ Trường Thành (TTF) ghi nhận 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm 2022

Lũy kế trong năm 2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 2.018,54 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,02 tỷ đồng, tăng 139,8% so với cùng kỳ năm trước.

khoảng 1 năm trước

Gỗ Trường Thành (TTF) ghi nhận 6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cả năm 2022

Lũy kế trong năm 2022, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 2.018,54 tỷ đồng, tăng 25,6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,02 tỷ đồng, tăng 139,8% so với cùng kỳ năm trước.

2 năm trước

Gỗ Trường Thành (TTF) lên phương án đầu tư vào công ty Tekcom

TTF dự kiến sẽ mua 16,95% vốn điều lệ tại CTCP Tekcom qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

2 năm trước

Gỗ Trường Thành (TTF) lên phương án đầu tư vào công ty Tekcom

TTF dự kiến sẽ mua 16,95% vốn điều lệ tại CTCP Tekcom qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

khoảng 1 năm trước

Gỗ Trường Thành (TTF) duyệt phương án vay vốn cho công ty con tại Bình Dương

Tổng số tiền vay là 27 tỷ đồng theo hạn mức tín dụng với thời gian vay tối đa 8 tháng. Mục đích vay vốn lần này nhằm bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh sản phẩm gốm sứ khác.

khoảng 1 năm trước

Gỗ Trường Thành (TTF) duyệt phương án vay vốn cho công ty con tại Bình Dương

Tổng số tiền vay là 27 tỷ đồng theo hạn mức tín dụng với thời gian vay tối đa 8 tháng. Mục đích vay vốn lần này nhằm bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh sản phẩm gốm sứ khác.

3 năm trước

Xử phạt Gỗ Trường Thành (TTF) 100 triệu đồng do bán chui cổ phiếu

Công ty đã bán 8.893.998 cổ phiếu TTF từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 và bán 3.729.513 cổ phiếu TTF vào tháng 3/2021 nhưng không thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 24h kể từ khi có quyết định bán cổ phiếu quỹ

3 năm trước

Xử phạt Gỗ Trường Thành (TTF) 100 triệu đồng do bán chui cổ phiếu

Công ty đã bán 8.893.998 cổ phiếu TTF từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 và bán 3.729.513 cổ phiếu TTF vào tháng 3/2021 nhưng không thực hiện công bố thông tin trong thời hạn 24h kể từ khi có quyết định bán cổ phiếu quỹ