Sự kiện hot
Tag
6 kết quả

Tin tức về "HHV"

khoảng 1 năm trước

Hải Thạch B.O.T giảm tỉ lệ sở hữu tại Đèo Cả xuống 20,11%

Sau giao dịch Hải Thạch B.O.T giảm lượng sở hữu cổ phiếu HHV từ 103,66 triệu đơn vị (tỷ lệ 33,68%) xuống 61,9 triệu đơn vị (tỷ lệ 20,11%).

khoảng 1 năm trước

Hải Thạch B.O.T giảm tỉ lệ sở hữu tại Đèo Cả xuống 20,11%

Sau giao dịch Hải Thạch B.O.T giảm lượng sở hữu cổ phiếu HHV từ 103,66 triệu đơn vị (tỷ lệ 33,68%) xuống 61,9 triệu đơn vị (tỷ lệ 20,11%).

khoảng 1 năm trước

Đèo Cả (HHV): Nguồn thu chủ yếu đến từ các trạm BOT

Trong cơ cấu doanh thu của HHV, nguồn thu chính đến từ các trạm thu phí BOT chiếm 75% với giá trị 1.112 tỷ đồng, tăng 20% so với 9 tháng năm 2021.

khoảng 1 năm trước

Đèo Cả (HHV): Nguồn thu chủ yếu đến từ các trạm BOT

Trong cơ cấu doanh thu của HHV, nguồn thu chính đến từ các trạm thu phí BOT chiếm 75% với giá trị 1.112 tỷ đồng, tăng 20% so với 9 tháng năm 2021.

4 tháng trước

Quý 3/2023 Đèo Cả đạt doanh thu thuần 674 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu HHV - sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 674 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

4 tháng trước

Quý 3/2023 Đèo Cả đạt doanh thu thuần 674 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu HHV - sàn HoSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 674 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.