Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam"

khoảng 1 năm trước

Hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

Vừa qua, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức buổi tọa đàm “Hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”. Tòa đàm nhằm tìm ra giải pháp, xây dựng cơ chế kiểm soát cho lĩnh vực hoạch định và tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam. Qua đó, góp phần thực hiện Chiến lược Tài chính toàn diện Quốc gia của Chính phủ.