Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "học sinh lớp 1"

2 tháng trước

Trẻ lớp 1 học online, khó khăn tâm lý nào cần vượt qua?

Khi phụ huynh chưa hiểu về nền tảng năng lực của trẻ, kết hợp với việc không đặt trẻ vào bài giảng nhưng lại áp đặt sự hiểu biết của mình vào kiến thức của trẻ như: “Dễ thế cũng không biết à”, “Cầm bút như thế này à”… Càng khiến sự căng thẳng và áp lực của phụ huynh cũng như trẻ ngày càng cao...

12 tháng trước

NXB Giáo dục Việt Nam chỉnh sửa 'sạn' trong 4 cuốn Tiếng Việt 1 ra sao?

NXB Giáo dục Việt Nam sẽ cắt bỏ một số từ có ngữ nghĩa chưa phù hợp với học sinh lớp 1, việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng, xáo trộn về mặt cấu trúc các bài học.