Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Hội Nghị Trung Ương 4"

10 tháng trước

Triển khai hiệu quả các nghị quyết, quy định của TW về xây dựng Đảng

Từ nay đến cuối năm, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều văn bản, quy định quan trọng liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng.

10 tháng trước

Phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát, phản biện, góp ý kiến xây dựng Đảng

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hầu hết các ý kiến của các nhà khoa học đều cho rằng, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã đề cập đến những vấn đề rất cấp thiết và quan trọng đối với đất nước trong tình hình hiện nay.