Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "hợp đồng bt"

3 năm trước

UBND TP.Đà Nẵng muốn trực tiếp quản Dự án di dời ga Đà Nẵng theo hình thức BT

Chính quyền TP.Đà Nẵng muốn chủ động trong việc thực hiện Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

3 năm trước

UBND TP.Đà Nẵng muốn trực tiếp quản Dự án di dời ga Đà Nẵng theo hình thức BT

Chính quyền TP.Đà Nẵng muốn chủ động trong việc thực hiện Dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị theo hình thức PPP, loại hợp đồng BT.

2 năm trước

Xóa sổ phương thức đầu tư đổi đất lấy hạ tầng

Các quy định chuyển tiếp tại Điều 101 yêu cầu phải dừng thực hiện hợp đồng BT ngay kể từ ngày 15/8 thay vì 1/1/2021 như Luật Đầu tư quy định trước đó.