Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "HTI"

khoảng 1 năm trước

Hạ tầng IDICO (HTI) báo lãi 51,6 tỷ đồng sau 9 tháng

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã chứng khoán HTI - sàn HOSE) mới công bố phương án trả cổ tức năm 2022, bằng tiền, tỷ lệ 10%.

khoảng 1 năm trước

Hạ tầng IDICO (HTI) báo lãi 51,6 tỷ đồng sau 9 tháng

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã chứng khoán HTI - sàn HOSE) mới công bố phương án trả cổ tức năm 2022, bằng tiền, tỷ lệ 10%.