Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Hạ tầng IDICO (HTI) báo lãi 51,6 tỷ đồng sau 9 tháng

CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO (mã chứng khoán HTI - sàn HOSE) mới công bố phương án trả cổ tức năm 2022, bằng tiền, tỷ lệ 10%.

Trước thoái vốn, IDICO báo cáo lợi nhuận quý III/2020 giảm gần 30%

Theo đó, HTI sẽ trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/12/2022. Ngày thực hiện chi trả là ngày 16/01/2023.

Như vậy, với gần 25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, HTI sẽ phải chi xấp xỉ 25 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, Tổng Công ty IDICO – CTCP (mã IDC) là công ty mẹ, sở hữu 57,5% vốn tại HTI sẽ nhận được hơn 14,3 tỷ đồng cổ tức.

Về tình hình kinh doanh, Công ty mới công bố kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh quý III/2022 với doanh thu đạt hơn 104,8 tỷ đồng, riêng doanh thu từ thu phí giao thông đạt 104,5 tỷ đồng. Nhờ đó, Công ty ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 17,2 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HTI ghi nhận doanh thu đạt 309,87 tỷ đồng (doanh thu thu phí giao thông đạt 309,2 tỷ đồng) và lợi nhuận trước thuế đạt 51,6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HTI cũng công bố kế hoạch kinh doanh đầu tư quý IV với doanh thu thực hiện đạt 99,5 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là doanh thu từ thu phí giao thông dự kiến đạt 97,78 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế kỳ vọng đạt 17 tỷ đồng.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: