Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "khoản nợ"

khoảng 1 năm trước

VietinBank rao bán các khoản nợ vay tiêu dùng

Khoản nợ có giá trị cao nhất trong đợt chào bán này là hơn 100 triệu đồng, còn lại phổ biến từ 5-20 triệu đồng/khoản nợ, các khoản này bao gồm cả gốc, lãi và lãi phạt

khoảng 1 năm trước

Vietcombank rao bán khoản nợ 500 tỷ của VOS

Về tài sản đấu giá là toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại Vietcombank Hải Phòng (dư nợ tính đến ngày 30/11/2020 là hơn 26,5 triệu USD tương đương 617,3 tỷ đồng, tỷ giá tạm tính 23.280 VND/USD).

khoảng 1 năm trước

Vietcombank rao bán khoản nợ 500 tỷ của VOS

Về tài sản đấu giá là toàn bộ khoản nợ của Công ty cổ phần Vận tải biển Việt Nam tại Vietcombank Hải Phòng (dư nợ tính đến ngày 30/11/2020 là hơn 26,5 triệu USD tương đương 617,3 tỷ đồng, tỷ giá tạm tính 23.280 VND/USD).