Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "kiểm tra giấy tờ đi lại của người dân"

3 năm trước

Thủ đô thông thoáng sau 2 ngày kiểm tra giấy đi đường theo chỉ đạo mới

Đa số người dân đều quen và nắm rõ tinh thần của việc kiểm tra giấy tờ nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, không còn lúng túng, tìm kiếm giấy tờ, mất thời gian như trước đó.