Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Kinh tế Nhật Bản"

khoảng 1 năm trước

Chi tiêu vốn của các công ty Nhật Bản tăng quý thứ ba liên tiếp

Chi tiêu vốn của các nhà sản xuất Nhật Bản đã tăng 5,1% lên 4.100 tỷ yen, tăng quý thứ ba liên tiếp, dẫn đầu là ngành thiết bị vận tải.