Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "La Nina"

khoảng 1 năm trước

Rót vốn vào năng lượng tái tạo, doanh nghiệp đối diện với cơ hội và thách thức nào?

VDSC nhận định 2021- 2022 được dự báo là thời kì thịnh vượng của ngành thủy điện bên cạnh xu hướng tiếp theo là mảng điện mặt trời nổi và áp mái trong tương lai gần do công suất hiện tại của mảng này còn thấp so với kế hoạch.

khoảng 1 năm trước

Rót vốn vào năng lượng tái tạo, doanh nghiệp đối diện với cơ hội và thách thức nào?

VDSC nhận định 2021- 2022 được dự báo là thời kì thịnh vượng của ngành thủy điện bên cạnh xu hướng tiếp theo là mảng điện mặt trời nổi và áp mái trong tương lai gần do công suất hiện tại của mảng này còn thấp so với kế hoạch.

11 tháng trước

Cập nhật cổ phiếu HND: Lợi nhuận đột biến không đến từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (HND) có doanh thu quý 4/2020 tăng mạnh mặc dù sản lượng giảm nhờ vào doanh thu chênh lệch tỷ giá.