Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "làm việc trực tuyến"

khoảng 1 năm trước

Hà Nội: Khuyến khích làm việc trực tuyến, quản lý chặt chẽ cán bộ công chức, viên chức, người lao động

UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành; khuyến khích làm việc trực tuyến bảo đảm hiệu quả công việc và an toàn phòng dịch; Những cán bộ công chức, viên chức, người lao động trực thuộc các cơ quan, đơn vị khi đi ra khỏi thành phố trong các ngày nghỉ lễ hoặc các ngày thứ Bảy, Chủ nhật (ngoài giờ hành chính) phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo cấp trên và phải báo cáo lại với đơn vị khi trở lại thành phố.

khoảng 1 năm trước

Hà Nội: Đề nghị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà

UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản hỏa tốc số 2468 /UBND-KGVX ngày 31/7/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CTUBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.