Sự kiện hot
2 năm trước

Hà Nội: Đề nghị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà

UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản hỏa tốc số 2468 /UBND-KGVX ngày 31/7/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CTUBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể của Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố; Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp, đơn vị Trung ương trên địa bàn Thành phố về công tác phòng chống dịch Covid-19.

Văn bản nêu rõ, đợt dịch lần thứ tư đang diễn biến phức tạp, tốc độ lây lan nhanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ngày 23/7/2021, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành Chỉ thị số 17/CTUBND (gọi tắt là Chỉ thị 17) về triển khai thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn địa bàn Thành phố.

Sau 7 ngày thực hiện giãn cách xã hội, một số chùm ca bệnh đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường nếu các cơ quan, đơn vị và người dân không chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Để tranh thủ tận dụng thời gian khi thành phố giãn cách nhằm kiểm soát, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị trung ương (trừ các hoạt động chính trị, đối ngoại cấp bách, quan trọng được cơ quan có thẩm quyền cho phép; các lực lượng và các hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh) trên địa bàn thành phố bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà. Chỉ những trường hợp thật sự cần thiết, như: Trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc trực tiếp tại cơ quan, đơn vị.

Thành phố cũng đề nghị thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trung ương chỉ đạo việc cấp giấy đi đường (theo mẫu tại Văn bản số 2434/UBND-KT ngày 29-7-2021 của UBND thành phố) cho các trường hợp nêu trên; chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gây lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

UBND thành phố giao Công an thành phố cùng các sở, ngành liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng hướng dẫn, kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện lưu thông trên đường bảo đảm đúng đối tượng, đúng nhiệm vụ trong trường hợp thực sự cần thiết; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thanh Tú

Theo KTDU

Từ khóa: