Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "làm việc trực tuyến tại nhà"

khoảng 1 năm trước

Hà Nội: Đề nghị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trực tuyến tại nhà

UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản hỏa tốc số 2468 /UBND-KGVX ngày 31/7/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CTUBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố.