Sự kiện hot
Tag
9 kết quả

Tin tức về "lợi nhuận của FPT"

6 tháng trước

FPT: Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững

Theo AGR, doanh thu và lợi nhuận sau thuế CTCP FPT (FPT - sàn HOSE) trong 8 tháng năm 2022 lần lượt đạt 27.060 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái) và 4.221 tỷ đồng (tăng 28%).

6 tháng trước

FPT: Tiếp tục duy trì đà tăng trưởng bền vững

Theo AGR, doanh thu và lợi nhuận sau thuế CTCP FPT (FPT - sàn HOSE) trong 8 tháng năm 2022 lần lượt đạt 27.060 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái) và 4.221 tỷ đồng (tăng 28%).

4 tháng trước

FPT: Tăng trưởng chuyển đổi số chậm lại trong quý III/2022

Theo KBSV, quý III/2022, CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) tiếp tục có mức tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 11.149 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khối Công nghệ tăng 24,9%, khối Viễn Thông tăng 20,1% và khối Giáo dục & Đầu tư tăng 119,1%; khiến lợi nhuận sau thuế đạt 1.756 tỷ đồng, tăng 27,7%.

4 tháng trước

FPT: Tăng trưởng chuyển đổi số chậm lại trong quý III/2022

Theo KBSV, quý III/2022, CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) tiếp tục có mức tăng trưởng ấn tượng với doanh thu đạt 11.149 tỷ đồng, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khối Công nghệ tăng 24,9%, khối Viễn Thông tăng 20,1% và khối Giáo dục & Đầu tư tăng 119,1%; khiến lợi nhuận sau thuế đạt 1.756 tỷ đồng, tăng 27,7%.

khoảng 1 tháng trước

FPT: Các hợp đồng chuyển đổi số cho thấy tín hiệu khả quan trong tháng đầu năm 2023

Theo AGR, kết quả kinh doanh quý IV/2022 doanh thu đạt 13.042 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 2.000 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) chủ yếu nhờ mảng công nghệ nước ngoài ghi nhận tăng cao 32%. Doanh thu hợp đồng ký mới tăng 75% so với quý trước giúp doanh thu lũy kế đạt mốc 1 tỷ USD. Lũy kế cả năm 2022, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều tăng trưởng hơn 20% ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

khoảng 1 tháng trước

FPT: Các hợp đồng chuyển đổi số cho thấy tín hiệu khả quan trong tháng đầu năm 2023

Theo AGR, kết quả kinh doanh quý IV/2022 doanh thu đạt 13.042 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 2.000 tỷ đồng (tăng trưởng 13%) chủ yếu nhờ mảng công nghệ nước ngoài ghi nhận tăng cao 32%. Doanh thu hợp đồng ký mới tăng 75% so với quý trước giúp doanh thu lũy kế đạt mốc 1 tỷ USD. Lũy kế cả năm 2022, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đều tăng trưởng hơn 20% ở các mảng kinh doanh cốt lõi.

khoảng 1 năm trước

FPT: Quý 2 năm 2021, LNST tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước

KBSV cho biết, quý II/2021, CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) duy trì tăng trưởng tích cực với doanh thu đạt 9.642 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 1.260 tỷ đồng, tăng 16,2%. Doanh thu tháng 7/2021 đạt 2.774 tỷ đồng, tăng 1%; lợi nhuận trước thuế tháng 7/2021 đạt 492 tỷ đồng, tăng 13,4%.

7 tháng trước

FPT: Kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu đạt 23.219 tỷ đồng

Theo BSC, lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, Công ty Cổ phần FPT (FPT – sàn HOSE) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu đạt 23.219 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 3.613 tỷ đồng (tăng 28%). Kết quả kinh doanh phù hợp với dự phóng của BSC trong báo cáo trước.

7 tháng trước

FPT: Kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu đạt 23.219 tỷ đồng

Theo BSC, lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, Công ty Cổ phần FPT (FPT – sàn HOSE) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu đạt 23.219 tỷ đồng (tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái), lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 3.613 tỷ đồng (tăng 28%). Kết quả kinh doanh phù hợp với dự phóng của BSC trong báo cáo trước.