Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "Luật Đầu tư"

2 năm trước

Dự án Luật Đầu tư theo hình thức PPP - tháo nút thắt hợp tác công-tư

Dự kiến, dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) sẽ được biểu quyết tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, qua đó sẽ giúp tháo gỡ nút thắt trong giải quyết chính sách hợp tác công-tư.

2 năm trước

Dự án Luật Đầu tư theo hình thức PPP - tháo nút thắt hợp tác công-tư

Dự kiến, dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) sẽ được biểu quyết tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, qua đó sẽ giúp tháo gỡ nút thắt trong giải quyết chính sách hợp tác công-tư.

khoảng 1 năm trước

Xóa sổ phương thức đầu tư đổi đất lấy hạ tầng

Các quy định chuyển tiếp tại Điều 101 yêu cầu phải dừng thực hiện hợp đồng BT ngay kể từ ngày 15/8 thay vì 1/1/2021 như Luật Đầu tư quy định trước đó.