Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "môi trường kinh doanh"

khoảng 1 năm trước

Thị trường chứng khoán vẫn là điểm sáng cho nhà đầu tư trong năm 2023

Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2023 vẫn đang là một dấu hỏi lớn trước những biến động khó lường, Cơ hội và thách thức đan xen cũng chính là thời điểm để nhà đầu tư tìm kiếm những điểm sáng, và tạo ra lợi nhuận từ thị trường chứng khoán.

3 tháng trước

Bộ Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024. Bộ Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng nhanh về số lượng doanh nghiệp mới thành lập, giảm tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.