Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "năng lực cạnh tranh"

khoảng 1 năm trước

Lào Cai phấn đấu chỉ số PCI nằm trong nhóm điều hành “Tốt” trên cả nước

Vừa qua, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị chuyên đề về chỉ số PCI và công bố chỉ số DDCI tỉnh Lào Cai năm 2020. Chỉ số PCI năm 2020 của tỉnh Lào Cai đạt 65,25 điểm giảm 0,31 điểm so với năm 2019 (do xu thế chung ảnh hưởng đại dịch covid 19) thuộc nhóm các tỉnh, thành phố đạt chất lương điều hành kinh tế “khá”, xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố (tăng 9 bậc so với năm 2019), nằm ở nhóm điều hành “Khá”.

4 tháng trước

Chính phủ ban hành chương trình hành động cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025.