Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Ngành công nghiệp công nghệ"

khoảng 1 năm trước

Ngành công nghệ số xuất khẩu đạt 136 tỷ USD

Năm 2022, xuất khẩu công nghệ số của Việt Nam ước đạt 136 tỉ USD, tiếp tục khẳng định vai trò của công nghệ số trong đổi mới số, sáng tạo quốc gia.