Sự kiện hot
12 tháng trước

Ngành công nghệ số xuất khẩu đạt 136 tỷ USD

Năm 2022, xuất khẩu công nghệ số của Việt Nam ước đạt 136 tỉ USD, tiếp tục khẳng định vai trò của công nghệ số trong đổi mới số, sáng tạo quốc gia.

Đạt gần 98 tỷ USD, doanh thu công nghiệp ICT 9 tháng đầu năm tăng trưởng  mạnh - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Theo đó, Ngành công nghiệp công nghệ số tiếp tục tăng trưởng và là một điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong năm qua. Với số lượng doanh nghiệp trên 70.000, doanh thu của ngành công nghệ số ước đạt được 148 tỉ USD, tăng trưởng trên 10% so với năm 2021. Trong đó, xuất khẩu đạt khoảng 136 tỉ USD.

Ông Phạm Đức Long Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định, các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tiếp tục khẳng định được vai trò tiên phong trong nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, làm chủ công nghệ, đóng góp quan trọng vào quá trình thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 dựa trên nền tảng của công nghệ số, dữ liệu số, dựa trên ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cần tiếp tục bắt kịp những chuyển dịch này để có những khởi tạo mới định hướng cho tương lai. Đó là tận dụng công nghệ số, cuộc cách mạng số để góp phần thực hiện chuyển đổi số quốc gia và đi ra toàn cầu.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh chắc chắn công nghệ số sẽ là động lực quan trọng cho đổi mới sáng tạo. Chúng ta phải có nội dung mới, cách làm mới, xung lực mới. Muốn như vậy, thể chế phải thay để bảo đảm những đổi mới đó đúng quy định của pháp luật. Bộ TT&TT sẽ tiếp thu, rà soát, hoàn thiện thể chế của ngành theo chỉ đạo.

Đồng thời, Bộ TT&TT cũng sẽ đồng hành với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực số với việc áp dụng công nghệ số trong công tác đào tạo.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: