Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Ngành kinh doanh bất động sản"

khoảng 1 năm trước

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu hút dòng vốn FDI

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 8,84 tỷ USD.