Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Nghị quyết số 02"

4 tháng trước

Thành ủy Tuyên Quang: 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 13/5/2011 của BCH Đảng bộ tỉnh ( khóa XV)

Bí thư Thành ủy Tuyên Quang Tạ Đức Tuyên đề nghị các cơ quan, đơn vị từ thành phố đến cơ sở cần tiếp tục đề vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền trong việc nâng cao chất lượng, đổi mới công tác giáo dục và đào tạo; nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức gắn đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, quy hoạch; đánh giá cán bộ nghiêm túc, công khai để lựa chọn có năng lực phẩm chất, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác; tăng cường gắn kết doanh nghiệp nhằm bảo đảm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và phát triển doanh nghiệp bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...