Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "nhân sự ngân hàng"

khoảng 1 năm trước

Hơn 9.000 nhân sự ngân hàng được tuyển dụng thêm trong 6 tháng đầu năm 2021

Số lượng nhân viên của các ngân hàng tăng hơn 9.000 người trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, có 21 ngân hàng tiếp tục tuyển dụng thêm và 7 ngân hàng có sự cắt giảm nhân sự.

khoảng 1 năm trước

Ngân hàng vẫn tuyển dụng thêm lượng lớn nhân viên trong dịch COVID-19

Không chỉ tập trung tuyển dụng số lượng lớn, các ngân hàng hiện nay còn chú trọng vào chất lượng nhân sự, đặc biệt là quản lý cấp cao - những "đầu tàu" giúp ngân hàng tiến xa trong cuộc đua số hoá.