Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "phát triển xuất khẩu bền vững"

3 tháng trước

Thị trường FTA và giải pháp xuất khẩu bền vững

Cùng với quá trình hội nhập, Việt Nam đã tham gia vào nhiều FTA song phương và đa phương; trong đó, có các FTA thế hệ mới với đối tác là những khu vực, thị trường có quy mô lớn.